Rekonstrukce Státní opery

st-opera-068
22. Září 2015

Národní divadlo plánuje zásadní rekonstrukci Státní opery, jejího zázemí i přilehlé provozní budovy. Stavební práce mají být ukončeny v roce 2018. „Jsme rádi, že ministerstvo rozhodlo o rekonstrukci v rozsahu, který vyřeší většinu vážných problémů užívání této scény,“ řekl ředitel Národního divadla doc. Jan Burian.
Největší bolestí staré budovy jsou rozvody – zejména elektroinstalace, voda, topení a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Pozornost bude věnována hornímu i spodnímu jevišti, především stabilizaci točny. Samozřejmostí budou restaurátorské práce na interiérové výzdobě hledištní části.

Číst více