Den otevřených dveří na staveništi Státní opery

dsc_6585
18. Duben 2019

Znovuotevření Státní opery se blíží. Než se slavnostně v neděli 5. ledna 2020 otevře, můžete využít poslední unikátní možnosti navštívit staveniště. Poslední den otevřených
dveří v rekonstruované SO plánujeme v neděli 2. června 2019.

Číst více

Bezpečnostní opatření na stavbě Statní opery

so_broz_ura_033
16. Duben 2019

Na staveništi generální rekonstrukce Státní opery jsou standardně dodržovány požární směrnice, se kterými je seznámen každý zaměstnanec a subdodavatel, který na staveništi pracuje. Jedná se především o požárně evakuační plán, požárně poplachové směrnice a požární řád. Na důsledné dodržování těchto předpisů dohlíží technici generálního dodavatele, koordinátor bezpečnosti práce, bezpečnostní technik generálního dodavatele a oblastní inspektor bezpečnosti práce. Staveniště je osazeno prvky pro případný požární zásah.

Číst více