Běžný pracovní den na staveništi Státní opery

16. Leden 2018

Jak probíhá generální rekonstrukce Státní opery? Vedoucí projektového týmu realizátora rekonstrukce ing. Jan Křístek představuje běžný pracovní den na staveništi.