Aktuální stav na staveništi

29. Srpen 2017

V areálu Státní opery probíhají bourací práce, likvidace azbestu, vyzdívky nových příček, statické podchytávky, demontáž divadelní technologie, demontáž travertinového obkladu fasády, montáže nových rozvodů TZB.

Probíhá odsouhlasování průzkumů a záměrů restaurátorských prací s památkáři. Brzy nastane montáž elektroinstalace. Dále dojde k zahájení prací na nové hliníkové fasádě včetně kamenného obkladu.