Bezpečnostní opatření na stavbě Statní opery

so_broz_ura_033
16. Duben 2019

Na staveništi generální rekonstrukce Státní opery jsou standardně dodržovány požární směrnice, se kterými je seznámen každý zaměstnanec a subdodavatel, který na staveništi pracuje. Jedná se především o požárně evakuační plán, požárně poplachové směrnice a požární řád. Na důsledné dodržování těchto předpisů dohlíží technici generálního dodavatele, koordinátor bezpečnosti práce, bezpečnostní technik generálního dodavatele a oblastní inspektor bezpečnosti práce. Staveniště je osazeno prvky pro případný požární zásah.

Číst více

Natáčení spotů na staveništi Státní opery

dsc_6330
3. Březen 2019

Mrazivou neděli 3. března strávil na staveništi Státní opery videoštáb s vybranými zaměstnanci Národního divadla. Uprostřed stavby jsme připravovali sérii propagačních spotů ke znovuotevření Státní opery po rekonstrukci.

Číst více