Plány rekonstrukce

Největší bolestí staré budovy jsou rozvody – zejména elektroinstalace, voda, topení a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Pozornost bude věnována hornímu i spodnímu jevišti, především stabilizaci točny. Samozřejmostí budou restaurátorské práce na interiérové výzdobě hledištní části. Rekonstrukcí projde i skleněná fasáda přilehlé provozní budovy a fasáda historické budovy. V provozní budově dojde k renovaci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu. V divadle se opraví šatny umělců i sociální zázemí.