Kolaudace Státní Opery po její generální rekonstrukci

5. Prosinec 2019

Ve čtvrtek 5. 12. byla zahájena kolaudace Státní Opery po její generální rekonstrukci. Kolaudace potrvá několik dní. Zhotovitel stavby předkládá dokumenty o tom, že rekonstrukce probíhala v souladu s předpisy a normami - např. revize elektroinstalace, kontrolní zprávy o funkčnosti výtahů a technologických celků, dokumentaci o měření hluku v interiéru a exteriéru, revizi hromosvodů, rozbor vody, protokol z topné a tlakové zkoušky. Kontrolují se bezpečnostní opatření, únikové východy, protipožární zařízení. Vyjadřovat se musí zástupci Hygienické stanice a Památkové péče. Oficiální předání stavby Národnímu divadlu by pak mělo proběhnout 15. prosince 2019.

Historická budova Státní opery byla postavena na konci 19. století jako nové německé divadlo. Komplexnější opravou prošla naposledy přelomu 60. a 70. let minulého století. Po aktuální rekonstrukci dostává Opera nové jevištní technologie včetně unikátní točny, ve druhém podzemním podlaží vzniká moderní zkušebna s vynikající akustikou, renovovány byly zkušebny, baletní, orchestrální i sborový sál, zázemí umělců. V hledišti budou instalována nová křesla, inovací budou zabudovaná individuální titulkovací zařízení.

Budovu Státní opery Národní divadlo slavnostně otevře v neděli 5. ledna 2020 po necelých 3 letech rekonstrukce a přesně 132 let od zahájení jejího provozu.

„Rekonstrukci Státní opery se nám podařilo dokončit velmi rychle. Uspěli jsme i v tom, že jsme zachovali existenci jejího orchestru a pěveckého sboru i celého souboru Baletu. Můžeme se společně těšit, že v průběhu roku 2020 postupně obnovíme plnohodnotný provoz tohoto divadla,“ uvedl ředitel ND prof. MgA Jan Burian.