Archeologické nálezy v okolí Státní opery

23. Listopad 2019

Při stavebních pracích na piazzettě mezi budovou bývalého Federálního shromáždění a historickou budovou Státní opery došlo v říjnu 2019 k nálezu neznámých cihlových zdí v hloubce cca 2-4 metrů pod současným povrchem.
Původní domněnka, že by se mohlo jednat o konstrukce, které souvisejí s barokním opevněním Prahy, jehož příkop se nacházel pouze několik málo metrů severním směrem, se nepotvrdila. Odkryta byla klenutá kanalizační stoka se šachtou obdélného půdorysu. Na jejímž dně byla nalezena rozlomená krycí kamenná deska. V samotných kalových sedimentech uvnitř kanalizace nebyly žádné nálezy.

Odborníci předpokládají, že se jedná o součást uličního kanalizačního systému z 2. poloviny 19. století.