Státní opera se připravuje na osazení nové točny

1. Březen 2019

Začátkem ledna vstoupil projekt generální rekonstrukce Státní opery do svého posledního roku. Velké úsilí se věnovalo a nadále věnuje přípravě prostor pro osazení nové jevištní technologie. Po provedení demolicí, výkopu statického zajištění pro novou točnu v současnosti probíhá dokončování monolitických konstrukcí, sloužících pro uložení této moderní technologie.

V prostoru orchestrálního sálu již byly dokončeny práce na stavební akustice. Na stavební a prostorové akustice se pracuje i v baletních sálech a sborovém sálu. Vedle standardních stavebních činností dále probíhají i restaurátorské práce. Restaurátoři se momentálně věnují hlavnímu lustru, schodištím a fasádě. Probíhá také příprava stěn pro tapety v lóžích.