Ministr kultury si prohlédl rekonstruovanou Státní operu

17. Říjen 2017

Ministr kultury Daniel Herman v rámci kontrolního dne navštívil rekonstruovanou budovu Státní opery. Šedesátiminutová obhlídka staveniště proběhla za přítomnosti ředitele Národního divadla prof. MgA. Jana Buriana a vedoucího stavby Ing. Jana Křístka.

Dokončovány jsou hlavní bourací práce a probíhají hrubé stavební práce, včetně nových konstrukcí statického zajištění bývalých skladů LTO, kde vznikají tolik potřebné nové prostory zkušeben a dílen. Nově bude realizováno provizorní napojení energocentra Státní opery s Historickou budovou Národního muzea kvůli dodávkám tepla pro muzeum již v letošním roce,“ uvedl Daniel Herman při prohlídce stavby. „Objem stávající rozpracovanosti stavebních prací a příprav restaurování zatím nenasvědčuje tomu, že by se stavba měla časově významněji odchýlit od plánovaného dokončení v II. Q 2019. Děkuji všem, kteří odvádějí obdivuhodnou práci na rekonstrukci této významné budovy,“ dodal ministr kultury. Nyní se dále zpracovávají restaurátorské záměry, vycházející z provedených průzkumů, provádí se vzorkování barevnosti interiérů historické budovy (výmalba, tapety lóží, dveře atd.) a jsou též řešeny barevnost fasády, podlahové povrchy a další detaily. Celkové dotační prostředky určené MK k uskutečnění akce, tj. na dodávky světelné a zvukové techniky, na stavbu, restaurování, přípravu a zajištění provozu po dobu rekonstrukce jsou ve výši 1 211 380 000 Kč. Společnost HOCHTIEF CZ a.s., která je zhotovitelem stavební části rekonstrukce, má sjednanou cenu dle platné smlouvy ve výši 1 037 966 072 Kč včetně DPH; dosud byly na samotnou stavební část firmou HOCHTIEF CZ čerpány prostředky ve výši cca 50 mil. Kč.