Unikátní ocelová konstrukce v podzemí Státní opery

13. Září 2017

Rekonstrukce provozní budovy Státní opery přináší i úpravu dispozic, aktuálně ve 2. podzemním podlaží. Na místě nevyužívaných místností s ocelovými nádržemi pro LTO, které v minulosti sloužily pro vytápění objektu, vznikne nová zkušebna o rozměrech 17,9 x 17,6 metru se zkoseným rohem. V současnosti jsou místnosti rozděleny nosnými zdmi, a je proto nutné je spojit s nosnými konstrukcemi 1. podzemního podlaží. Znamená to tak odstranění tří nosných stěn.

Vlastní podchycení bude provedeno pomocí dvou vzpínadel s táhly z předpjatých profilů, které podepřou jak železobetonové sloupy konstrukce 1. PP, tak ocelové profily, které ponesou stropní konstrukci nad 2. PP.
Vlastní výroba a dodávka na projekt byla realizována střediskem Ocelové konstrukce závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí.

V čem je konstrukce zajímavá?

  • Konstrukce byla zařazena do třídy provedení EXC3 (druhá nejvyšší třída konstrukce dle ČSN EN 1090-2 + A1) - třída určuje způsob výroby, výrobní tolerance, jakost svařování a přináší také zvýšené náklady na výrobu vzhledem většímu počtu defektoskopických kontrol svarů (vnější vady pomocí kapilární nebo magnetické metody; vnitřní vady pomocí ultrazvuku nebo rentgenového snímkování).
  • Její montáž probíhá po cca čtyřmetrových kusech, které do budovy putují prostřednictvím vytvořených otvorů.
  • Váha jednotlivých kusů je od 400 kg do 1 250 kg.
  • Celková hmotnost prvků, které do budovy putovaly na vozících za použití lidské síly, je 29 630 kg.